Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

retro-girl
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
retro-girl
2351 c40e
Reposted byforgettoregretcosetteInnominatesztukamatorkapuszkasoSad
retro-girl
2349 0670 500
Reposted bymoonlitskyvagrant3soSad
retro-girl
2348 f2ca 500
Reposted bymoonlitskylittletroublemakerpannakiesthenatussmonroewiecznamonroetulele

August 14 2017

retro-girl
6340 f9f3 500
Reposted bypersona-non-gratamodalnavertheerfashionandstyle
retro-girl
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
8657 33d6 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot at home in Paris, 1950s

Reposted fromLittleJack LittleJack viaretro-lover retro-lover
retro-girl
6184 13c4 500
Reposted bythebelljarSzavislavpannakiescziczifashionandstyle
retro-girl
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
retro-girl
5234 4ff6 500
Reposted bypersona-non-gratafutureiscomingLunarLitehomedesigning
retro-girl
5229 eb5c 500
Reposted bysassenachgivemefoodprettyfood
retro-girl
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viasztukamatorka sztukamatorka
retro-girl
5221 d8e7 500
Reposted bylaparisiennewruchujednostajniepopierdolonymsassenachbezsennaoutofloveasylopathtantalumlittlewhiteliesLunarLiteskrzacikfashionandstyle
retro-girl
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viasztukamatorka sztukamatorka
retro-girl
5220 3022 500
Reposted bytutusvertheerwonderfulnaturevagrant3Luukka
retro-girl
5157 c311 500
Reposted byKociekbrunettes
3488 2e8c 500
retro-girl
Już się nauczył, że wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted frompuella13 puella13 viasztukamatorka sztukamatorka
retro-girl
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakeeplooking keeplooking
retro-girl
2940 6497 500
Reposted bylookbookthereadyforthefloorfashionandstylebeinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl