Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

retro-girl
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromumorusana umorusana viabesomeoneelse besomeoneelse
retro-girl
4080 435a 500
Reposted bymyrlaMonia94invisibile
retro-girl
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
retro-girl
4072 e4f6 500
Reposted bymyrlatomesh
retro-girl
4071 1cb7 500
Reposted bymyrlaMonia94Misqa
retro-girl
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
retro-girl
3712 1d4e 500
Reposted bymyrla myrla
retro-girl

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse
retro-girl
3711 42a6 500
Reposted bycosetteretro-loverMonia94carlandlouise
retro-girl
3667 b391 500
Reposted bytomeshlove-watermy-lifemerenwynjoannnamowmihoumojanazawszepalinastragglernostalgiaaniolaZoonk11rurky
retro-girl

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaMonia94 Monia94
retro-girl
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaMonia94 Monia94
retro-girl
3656 cab8 500
Reposted bymyrlalookbookjustapersonredlipstoniewszystkodaniellss
retro-girl
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaMonia94 Monia94
retro-girl
3649 2aa3 500
Reposted byprettyfoodstakeyoutomygrave
retro-girl
3638 7217 500
Reposted bykaateecosettemyrlainvisibile
retro-girl
3573 adf6 500
Reposted bycziczipannakies

June 26 2017

retro-girl
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
retro-girl
7983 f34e 500
Reposted byblaueslichtwypierdalacaniuszkaamkejtwonderfulnatureMerlinkamyrlawall-of-flowersWicherlovesweetsnature
retro-girl
7982 a048 500
Reposted byvagrant3landscapeczicziszerszeroversensitivebanshewall-of-flowerslitkamr-absentiaMishapersona-non-gratahormezahairstylespulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl