Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

retro-girl
4123 7b13 500
Reposted bylittleasiathesilenceofthealcoholic
retro-girl
4116 107c
Reposted bycorazblizejLusia
retro-girl
4102 bec7 500
Reposted bylittleasia littleasia
retro-girl
4554 3bc2 500
retro-girl
4088 913e 500
Reposted byAnna-Hexesilence89foodforsoulmadadreammiqeljustafragmentofyoumauakalensztajn
retro-girl
4076 f487 500
Reposted bylittleasiamauak
retro-girl
4055 8c6a
Reposted byGoldenHarepannakiespalina
retro-girl
5697 0533 500
retro-girl
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
retro-girl
4040 6588
Reposted bysilence89 silence89
retro-girl
4024 f414
Reposted byjanuarydevilAnna-Hexemidnightlovervampiremonkeyslautenistmauak
retro-girl
4007 2217
Reposted byczescdowidzeniamauak
retro-girl

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

retro-girl
A ja czekam, wsłuchana w swój ból, i myślę, że zaczynam się goić.
— Sylvia Plath
retro-girl
3931 1a80
Reposted bymoonlitskypamieciodleglekiteandramyszkaminniecoeurinamyinstantneedfouwisniowysadncmspcudokuSkydelanskrzaciklottibluebellmadadreamatagaMezamebreatheslow123
retro-girl
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa vialittlepiece littlepiece
retro-girl
3919 9917 500
Reposted bymoonlitskypamieciodleglewalkthemooncoeurinamyszkaminnieczescdowidzeniaciarka
retro-girl
3908 ca63 500
retro-girl

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viacatchmelater catchmelater
retro-girl
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl