Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

retro-girl
5157 bd8f 500
Reposted byhereyesmerkabalisekhipisekinnocuousCannonballMartwa13vertheerlentilciapati2k6nezavisanjemkartoflesistermorphinebisianieobecnoscpodkreslajmnieOkruszekblacksadcat
retro-girl
5150 1b90 500
Reposted byoutofmyheadeternaljourneyemocjonalnoscvertheerlaparisiennenezavisanblacksadcatmilangotalula
retro-girl
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaviajero viajero
retro-girl
5124 159f 500
Reposted byPaiMeiPaiMeidevilio
retro-girl
5122 15c7 500
Reposted byimpatientoutofmyheadbreatheslow123zupamarzenvertheer
retro-girl
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaviajero viajero
retro-girl
5117 f5cb 500
Reposted byhereyesrzzkropkawalkthemoonlentilciarybasferycznapati2k6cziczi
retro-girl
A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
retro-girl
5114 860f 500
Reposted byan-enthralled-humanindietroffajnychnielubiehereyesnokturnaloutofmyheadrzzkropkaikarischulz23vertheerousokovertheerlisekhipisek
retro-girl
5111 7f1d
Reposted bypotatosolivierkrocktennerjoanmsucznikzupamarzentomeshlaparisiennerobintsnothingcansaveyounezavisanpierniczekBabson
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
retro-girl
5102 7b22 500
Reposted byBrainyvertheerzupamarzen
retro-girl
5101 5c4d 500
Reposted byBrainyoutofmyheadgreywolfbreatheslow123zupamarzenBabson
retro-girl
5095 43d4 500
Reposted byhashMartwa13surprisemevertheerKokosempodkreslajmnie
retro-girl
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
retro-girl
5090 b3ff 500
Reposted bypensieveindietrofneupsheternaljourneyzupamarzenmy-little-worldart-modalna
retro-girl
5089 d46f 500
Reposted bypati2k6 pati2k6
retro-girl
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viafoodforsoul foodforsoul
retro-girl
5087 f19a
Reposted byBrainy Brainy

October 27 2018

retro-girl
4318 57fd 500
Reposted byVostokmiieciuupannakiesstrzepydrinqueBrainyczinokhugostiglitz8agiennyaskmanOkruszekSchattenhonigvertheermalinowowazupamarzenmyfavouritewielebnaOkruszekbumiphoto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl