Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

retro-girl
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamadadream madadream
retro-girl
6512 5bda
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaMerrry98 Merrry98
retro-girl
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viagreenhazel greenhazel
retro-girl
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.

July 10 2015

retro-girl
8912 966d 500
Reposted bylittleasiaamiesoSadtoniewszystkojeanneswikszbrzaskmadadreamdiviGoldenHaresarazationlottibluebell
retro-girl
8908 59f2
Reposted bymidajstray-catkolektywcebulowalovely-wildnessmarisetteJessSilenteSTYLTEalexandersmith8805borsuuuk
2186 b717

Bande à part
Jean-Luc #Godard

Reposted frommilo317 milo317 viaCalcarea Calcarea
retro-girl
0969 c744
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCalcarea Calcarea
2794 fe44 500
Reposted fromtwice twice viaCalcarea Calcarea
retro-girl
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viaCalcarea Calcarea
retro-girl
retro-girl
1804 b45f 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viaCalcarea Calcarea
retro-girl
6426 1dbb 500
Reposted fromprzemeksic przemeksic viaCalcarea Calcarea
retro-girl
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
retro-girl
3310 e2cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
retro-girl
3311 ccb7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
retro-girl
3317 396c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
retro-girl
Takie sny powinny być zabronione naturze.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromdojenka dojenka viaCalcarea Calcarea
6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viaCalcarea Calcarea
retro-girl
3998 fd67 500
Reposted fromzamulasz zamulasz viaCalcarea Calcarea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl