Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

retro-girl
Coraz czesciej jest mi wszystko jedno. Milcze coraz czesciej. 
— Varius Manx-Wstyd
retro-girl
2525 9392 500
Reposted bynotyourstrawberryleksandrapannakiestobecontinuedladymartinimemsstrawberryfieldsforeversheeponajeepinsanedreamerjestemdeszczemxmonroex
retro-girl
2524 d97d 500
Reposted bypannakieseglerionKrschtschnparismonamourzupamarzengreenka2000xvcth
retro-girl
2521 e572 500
Reposted bybluedresszupamarzen
retro-girl
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapiehus piehus
retro-girl
2518 5197 500
Reposted bynotyourstrawberryzupamarzengreenka2000blablub
retro-girl
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaresort resort
retro-girl
Reposted byinto-blackegzystencjapiehusladymartinipressanybetonzupamarzenyokotoperzgreenka2000elentarie
retro-girl
2515 4aed 500
Reposted byzupamarzenrabarbarowygreenka2000Mezame
retro-girl
2512 818c 500
Reposted byzupamarzen zupamarzen
retro-girl
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viacholera cholera
retro-girl
2507 c19c 500
Reposted byMisqaPaiMei
retro-girl
2484 9e97 500

February 21 2019

retro-girl
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viabylejaka bylejaka
retro-girl
2285 c65c 500
Reposted bymalicemojanazawszelucasthelocust
retro-girl
Reposted bycoffeeNoCinderellawintermoodguguMyszkinowa
retro-girl
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viabylejaka bylejaka
retro-girl
2279 9fb9 500
Reposted byMisqa Misqa
retro-girl
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreenhazel greenhazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl